Regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.hurt.one-project.pl (dalej Hurtownia), jest prowadzony jest przez One Project Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 1-2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 207105, posiadającą nr NIP: 897-175-79-22 oraz nr REGON: 020473355.

2. Sklep internetowy Hurtownia, prowadzi sprzedaż towarów z kategorii bielizna i akcesoria, prezerwatywy, kosmetyki i suplementy diety za pośrednictwem sieci Internet.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a One Project Sp. z o.o.

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności dostępny na stronie Hurtownii.

5. Korzystanie ze Hurtownii jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub
b) Firefox w wersji 9.0 lub nowszej lub
c) innej kompatybilnej z powyższymi
d) minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 760 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz do korzystania z esensa.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Administrator - oznacza One Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-148), ul. Wita Stwosza 1-2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 207105, NIP: 897-175-79-22, Regon: 020473355, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
8 . RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
10. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

 

II. Procedura składania zamówień

1. Zamówienia składane są na stronie https://www.hurt.one-project.pl.

2. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail i/lub SMS wysyłaną automatycznie przez oprogramowanie sklepu na adres wskazany przez Klienta.

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

a) w przypadku płatności kartą kredytową – po poprawnej autoryzacji karty,

b) w przypadku przedpłaty przelewem bankowym – po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej wysokości,

c) w przypadku płatności za pobraniem – po złożeniu zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie może przyśpieszyć jego wysłanie, ale nie jest obligatoryjne,
d) w przypadku płatności kredytem kupieckim - natychmiastowo. 

4. W przypadku braku któregokolwiek towaru z zamówienia Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie przed wysłaniem zamówienia przez esensa.pl (zmiana statusu zamówienia na status Wysłane), a w przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty otrzyma jej zwrot w ciągu 7 dni roboczych.

5. Klient informowany jest o stanie zamówienia poprzez wiadomości e-mail, jeżeli adres e-mail został podany przy składaniu zamówienia.

6. W przypadku znacznego wydłużenia deklarowanego przez Hurtownię terminu dostawy Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

7. Sprzedaż z ograniczoną ilością produktów, a w szczególności sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże, realizowana jest według kolejności otrzymania przez Hurtownię zamówień.

8. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości lub części do czasu przyjęcia go do realizacji przez Hurtownię (status: nieobsłużone).

9. Hurtownia może odmówić realizacji zamówienia w przypadku niemożliwości jego potwierdzenia, niepoprawnych danych kontaktowych braku płatności lub trwałego braku towaru. W takim przypadku Hurtownia informuje o tym fakcie Klienta telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

III. Płatności

1. Faktura wystawiana jest do każdego zamówienia. Można pobrać ją logując się na swoje konto.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT (określone jako ceny brutto), za wyjątkiem cen dla odbiorców hurtowych (widoczna cena netto i brutto).

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności, których lista wyświetlana jest przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

5. Operatorem płatności poprzez karty płatnicze jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

IV. Dostawa

1. Do przesyłki doliczany jest jej koszt. Koszt przesyłki podawany jest Klientowi przed ostatecznym złożeniem zamówienia po określeniu przez niego sposobu płatności i dostawy.

2. Hurtownia zastrzega sobie możliwość rezygnacji z doliczania kosztów przesyłki do zamówień o określonej wartości.

3. Dostawa produktów realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.

 

V. Termin otrzymania przesyłki

1. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta, to suma czasu realizacji (przez Hurtownię) i czasu dostawy przez firmę kurierską.

2. Czas realizacji zamówienia, to liczba dni roboczych pomiędzy przyjęciem zamówienia do realizacji przez Hurtownię (potwierdzenie zamówienia przez Klienta przy przesyłkach płatnych przy odbiorze nie jest obligatoryjne lub zaksięgowanie wpłaty przy przesyłkach przedpłatowych), a wysłaniem przesyłki. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym towarze. Jeżeli w zamówieniu znajdują się towary o różnym czasie realizacji, do wyliczenia terminu realizacji przesyłki należy przyjąć najdłuższy czas.

3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia. Czas dostawy to czas transportu paczki przez przewoźnika.

 

VI. Zwroty i wymiana oraz reklamacje

1. Hurtownia gwarantuje możliwość zwrotu i reklamacji zakupionych towarów na zasadach określonych szczegółowo na stronie Zwroty i reklamacje.

2. Zasady przestawione na wyżej wymienionej stronie nie naruszają praw określonych w przepisach prawa, w tym w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest polski Sąd powszechny właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, a w przypadku gdy Klientem nie jest konsument – Sąd powszechny we Wrocławiu.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.06.2013.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel